Kronika budowy

underline

Budynek BS1

01.04.2021

Zbrojenie stropu nad kondygnacją podziemną budynku.

Budynek BS1

26.03.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS1

05.03.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

05.03.2021

Wykonanie dna zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych.

Budynek BS1

05.02.2021

Wykonanie ław fundamentowych pod budynek.

Budynek BS1

18.01.2021

Przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.