Kronika budowy

underline

Budynek BS1

05.02.2021

Wykonanie ław fundamentowych pod budynek.

Budynek BS1

18.01.2021

Przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.