Kronika budowy

underline

Budynek BS2

29.10.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS2

29.10.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

29.10.2021

Zakończenie montażu stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Wykonanie stropu kondygnacji technicznej.

Budynek BS1

29.10.2021

Wykonanie podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek BS1

29.10.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku - wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Budynek BS2

08.09.2021

Wykop pod budynek.

Budynek BS2

03.09.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynek.

Budynek BS1

03.09.2021

Wykonanie podbudowy drogi wewnętrznej.

Budynek BS1

03.09.2021

Docieplenie zachodnie i północnej elewacji budynku.

Budynek BS1

10.08.2021

Realizacja prac związanych z budową budynku.

Budynek BS1

10.08.2021

Okolica w pobliżu realizowanej inwestycji.

Budynek BS1

10.08.2021

Zakończenie prac związanych z konstrukcją budynku.

Budynek BS1

04.08.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych - piętro III.

Budynek BS1

04.08.2021

Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej.

Budynek BS1

02.07.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro III.

Budynek BS1

02.07.2021

Prace związane z wykonaniem konstrukcji budynku.

Budynek BS1

02.07.2021

Montaż rusztowania - przygotowanie do rozpoczęcia prac elewacyjnych.

Budynek BS1

22.06.2021

Przygotowanie do betonowania stropu nad drugim piętrem.

Budynek BS1

07.06.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro I.

Budynek BS1

27.05.2021

Prace związane z wykonaniem stropu nad drugą kondygnacją nadziemną - piętro I.

Budynek BS1

07.05.2021

Zbrojenie stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną.

Budynek BS1

05.05.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych parteru.

Budynek BS1

01.04.2021

Zbrojenie stropu nad kondygnacją podziemną budynku.

Budynek BS1

26.03.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS1

05.03.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

05.03.2021

Wykonanie dna zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych.

Budynek BS1

05.02.2021

Wykonanie ław fundamentowych pod budynek.

Budynek BS1

18.01.2021

Przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.