Kronika budowy

underline

Budynek BS1

02.07.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro III.

Budynek BS1

02.07.2021

Prace związane z wykonaniem konstrukcji budynku.

Budynek BS1

02.07.2021

Montaż rusztowania - przygotowanie do rozpoczęcia prac elewacyjnych.

Budynek BS1

22.06.2021

Przygotowanie do betonowania stropu nad drugim piętrem.

Budynek BS1

07.06.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro I.

Budynek BS1

27.05.2021

Prace związane z wykonaniem stropu nad drugą kondygnacją nadziemną - piętro I.

Budynek BS1

07.05.2021

Zbrojenie stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną.

Budynek BS1

05.05.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych parteru.

Budynek BS1

01.04.2021

Zbrojenie stropu nad kondygnacją podziemną budynku.

Budynek BS1

26.03.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod posadzki w piwnicy.

Budynek BS1

05.03.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek BS1

05.03.2021

Wykonanie dna zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych.

Budynek BS1

05.02.2021

Wykonanie ław fundamentowych pod budynek.

Budynek BS1

18.01.2021

Przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.